Farah je mé pouštní jméno, které jsem dostala od beduínského stařešiny, a znamená SPOKOJENÁ.To slovo znamená pro každou ženu něco jiného. Pro mě osobně to znamená, že jsem si vědoma svých potřeb, naslouchám svému nitru a nechám se vést svým vnitřním kompasem. Žiji v souladu se svou pravdou a svými hodnotami. Jsem v síle a ne silná, protože zranitelnost k nám patří stejně jako všechno ostatní. Spokojenost pro mě znamená znát se, respektovat co jsem a mít to ráda. Spokojenost je pro mě soulad s mojí duší a dovolit  si to zářit, ať jsem momentálně "kdokoliv", kdekoliv a s kýmkoliv 🙂

p.s. O mém putování po Sahaře, proč jsem tam jela, co mi to dalo a vzalo, se dozvíte více v mých blogových článcích .

Je místo, kde před sebou neutečeš, svlékáš plášť za pláštěm, slzy setřeš.
Je místo, kde jdeš až na dřeň,
zraněná křehká bez ega jen.
To místo je tvoje Duše,
čeká a šeptá, buď prosím tiše.
Děkuji, že jsem mohla naslouchat.